Kayıtlar

Histriyonik Kişilik Bozukluguna Psikolog Destegi

Resim
  Günümüz dünyasında yaygın hale gelen psikolojik rahatsızlıklar çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Histriyonik kişilik bozukluğu oyuncu kişilik olarak da bilinir. Bu   bozukluğa sahip olan bireyler sahnedeymiş gibi davranıp alkışlandıkları sürece mutlu hissederken , ilgi çekmediklerinde depresif hissederler. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler aşırı duygusal ve ilgi arayışı içinde olurlar. Birçok tanıdıkları vardır fakat kurdukları ilişki derin ve sürekliliği olan değil daha çok yüzeyseldir.   Bu kişiler kendilerini açık etmedikleri için psikolog veya psikiyatri   tarafından tanı konması güç bir hal almaktadır. Genelde ergenlikte ve genç   yetişkinlikte ortaya çıkmaktadır.Kadınlarda bu oran erkeklere göre daha yoğundur. Psikolog Penceresinden Histriyonik Kişilik Bozuklugunun Belirtileri Aşağıda belirtilen semptomlar   sizde mevcutsa eğer psikolog veya psikiyatri desteğine başvurulmalıdır. ·          Bu kişiler   sürekli çevresindekilerin yaptıklarını onaylanmasını, kendisini

Çocuklarda Uyum ve Davranış Probleminde Psikolog Desteği

Resim
  Çocuklar büyüme süreçlerinde   yeni beceriler ve davranışlar edinmektedirler. Çocuğun kazandığı yeni beceriler, beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte psikolog desteği ile yol almak daha doğru adımlar atılması adına önemlidir. Ebeveyn, bakım veren çocuğa karşı yanlış tutum içinde olurlarsa (otoriter, tavizkar, kabullenici) tutumlardır. Çocuklar sorunlarını çözerken ebeveynleri tarafından sürekli olarak engellenmeye maruz kalmışlarsa, bu sebeplerden dolayı yeni gelişim dönemlerine veya çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir. Gelişim sürecinde ortaya çıkan sorunlar, Uzman psikolog ve psikiyatrist tarafından uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. Davranış ve Uyum Probleminde Ortaya Çıkan Sorunlar Nelerdir? Çocuk, sosyal-duygusal gelişimi gereği yaşıtlarıyla oyun oynaması gereken bir yaşta, sürekli yalnız kaldıysa, psikoloji bilimine göre ileride içine kapanık bir çocuk ve yetişkin olabilir veya çocuk öz bakım becerilerini kendi b

DEHB Nedir?

Resim
  Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, dikkatsizlik, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi temel semptomlarla karakterize nöro-psikiyatrik bir bozukluktur. Psikolog bu noktada devreye giren ve durumu rutine uyumlu hale getiren kişidir. Çocuklarda yaygınlığının yüzde 5 ila 11 arasında değiştiği tahminleriyle, DEHB'nin en yaygın çocukluk ruh sağlığı bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Yetişkinlikte DEHB'nin daha az yaygın olduğu düşünülmektedir ve yetişkinlerin yaklaşık yüzde 2 ila 5'i teşhis edilmiştir. Başlangıcı genellikle 3 yaş dönemi olması ile birlikte tanı, genellikle düzenli öğrenimin gerçekleştiği ilkokul yıllarında koyuluyor. Psikolog ve psikiyatri uzmanları tanıyı beklemek yaşanan sorunların görmezden gelinmesine ve müdahalelerin gecikmesine neden olabileceğini belirtiyor. Okul öncesi dönemde psikolog ve psikiyatri uzmanı tarafından herhangi bir tanı görüş alınması da çocuğun yaşadığı konsantre zorluğu, aşırı hareketlilik ve düşünmeden ha

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUGUNDA PSİKOLOG DESTEGİ

Resim
Borderline kişilik bozukluğu bireyin benlik algısında, kişilerarası ilişkilerinde ve duygularında yaşadığı bir dengesizlik durumudur. Psikoloji biliminin yaptığı araştırmalara göre borderline kişilik bozukluğu genelde genç erişkinlik döneminde görülmeye başlayan toplumun %2 -3’ ünü etkileyen ciddi ve karmaşık bir rahatsızlıktır.Zor bir rahatsızlık olduğu için mutlaka uzman bir psikolog ya da psikiyatr tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir. Borderline Kişilik Bozukluğunun Psikolog Penceresinden Belirtileri Aşağıdaki   belirtilerden beş tanesine sahipseniz uzman bir psikolog ya da psikiyatr desteği almalısınız. ·          İnsanları tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görürler.Bu durumda kişilerarası ilişkilerinde dengesizliklere yol açar.Bundan dolayı gün içerisinde arkadaşlarını sevmekle onlardan nefret etmek arasında gidip gelirler. ·          Duyguları okumakda zorlandıkları için çevresinde ki kişiler tarafından fazla bağımlı ya da tamamen ilgisiz olarak görünürler.

Tripofobi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Resim
      Küçük deliklerin, kümelenmiş tümseklerin ve düzensiz olan şekillerin görülmesi halinde yaşanan rahatsız hissetme durumudur. Tripofobi kelimesi ilk olarak 2005 yılında kullanılmıştır ve delik korkusu anlamına gelmektedir. Bireyde bu görüntülere karşı korku duygusundan ziyade iğrenme duygusunun ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu rahatsızlığın, öğrenilmiş bir korkudansa tiksintiye dayanan bir refleks olduğu ortaya konmuştur. Kişilerin yılan, ahtapot gibi zehirli hayvanların gözeneklerinde veya derilerinde olan geometrik örüntüden dolayı hayati tehlike ihtimaline karşı bu korku refleksini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu görüntülerin bireye rahatsızlık verme sebebinin tehlike ve hastalıkları çağrıştırmasından dolayı oluşan biyolojik bir koruma tepkisi olduğunu yani temelinde evrimsel sürecin kalıntısı olabileceği oluşturulan teoriler arasındadır . 2013 yılında yapılan bir araştırmada katılımcıların %16’sının bir nilüfer tohumu kabuğu görüntüsüne karşı iğrenme duygusunu hissettiği belirl